Количка
0 продукта
 
Контакти

Skype chat!

 
Промоции
Acer Aspire E1-531-B8302G50Mnks Acer Aspire E1-531-B8302G50Mnks
629 лв. 599 лв.  
Acer Aspire E1-531-B8304G50Mnks Acer Aspire E1-531-B8304G50Mnks
669 лв. 629 лв.  
Acer Aspire One AOD270-26Ckk Acer Aspire One AOD270-26Ckk
529 лв. 499 лв.  
Acer Aspire S3-391-73514G12add Acer Aspire S3-391-73514G12add
1 899 лв. 1 799 лв.  
Acer Aspire S5-391-53314G12akk Acer Aspire S5-391-53314G12akk
2 299 лв. 1 899 лв.  
Acer Aspire S5-391-53314G25akk Acer Aspire S5-391-53314G25akk
2 299 лв. 2 199 лв.  
 
Посетете също

NettopBulgaria - nettop PC, ITX mainboards, ITX cases and more

MonitorBulgaria - monitors, parts and service

 

Условия за ползване

1.     ОБЩИ УСЛОВИЯ


www.acerbulgaria.eu   е интернет сайт – електронен каталог на фирма Камея компютърс ООД . Този интернет сайт  има за цел да представи продуктите и услугите, които фирмата предлага на пазара. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му. Камея компютърс ООД си запазва правото да извършва промени в  условията за ползване без предварително известие.

2.      УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

·          За да поръчате продукти от сайта е препоръчително да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. В случай, че изберете да се регистрирате Камея компютърс ООД се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.

·         Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил и информацията, съдържаща се в него на трети лица.

·          Камея компютърс ООД си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

·          Камея компютърс ООД си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се уточняват по телефона, скайп или e-mail в момента на обработка на поръчката. Фирмата не носи отговорност за спазване на сроковете за доставка за продуктите, които са обозначени че са само чрез заявка или поръчка или с доставка за определен период.

·          Поръчка може да се извърши чрез добавяне на избраният от Вас продукт в кошницата за пазаруване.

·          Указаната цена е в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не е включена цената за доставка и плащането.

·          Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може тя да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

·          Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Камея компютърс ООД се свърже с него по телефон или e-mail.

·          Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

·          Чрез натискане на бутона "Потвърдете поръчката", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Камея компютърс ООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

3.     УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

·          Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Камея компютърс ООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп до адреса и лице за контакти, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

·          Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

·          Разходите по доставката се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на избрания Превозвач. За суми над 500 лева разходите се поемат от продавача (доставката е безплатна).

·          Камея компютърс ООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 

4.     МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

При стартиране процедурата по изпращане на поръчката, системата ви предлага да изберете по какъв начин тя ще бъде заплатена . Методите за плащане, които са възможни в момента са следните:

·          Наложен платеж - плащането на поръчката, заедно с транспортирането й се извършва веднага при пристигането на стоката. Заплащането се извършва на представителното лице на куриерската фирма, извършила транспортирането;

·          Плащане в брой в офиса на Камея компютърс ООД;

·          Плащане по банков път с платежно нареждане след като бъде направена поръчка и тя бъде потвърдена от Камея компютърс ООД;

·          Друг начин, който да бъде уточнен допълнително.

Съобразно ЗЗП чл.53 до изтичане на срока от 7 работни дни, посочен в ЗЗП, чл.55 всички плащания се приемат като депозит.

 

  

5.      ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

·         Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

·          видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

·          стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

·          цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

·          Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

·         При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните му условия.

·          В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от Камея компютърс ООД, а от производителя на закупеният продукт, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

·          По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.


6.      ОГРАНИЧЕНИЯ

·          Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

·          Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Камея компютърс ООД. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАПСП  и сродните му права . Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение Камея компютърс ООД. Не e разрешено използването на screenshots от сайта без изричното съгласие на Камея компютърс ООД.

·          Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без негово съгласие.

·          Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.


7.      ОТГОВОРНОСТИ

Камея компютърс ООД не носи отговорност за:

 

  • възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта;
  • последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт;
  • ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
  • пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)
  • евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Камея компютърс ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.acerbulgaria.eu
  • внезапно изчерпване на складовите наличности.
  • неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
  • забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.